fbpx
Gryc.sk

Obsah

Gryc 2022 social final-03

Marek Gandžala

Digitálny horský človek

My Blog

Sila marketingu

Marketing je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môže (musí) podnik robiť. Môžete ponúkať skvelé služby alebo predávať výborné výrobky, vhodné marketingové aktivity a stratégie sú pre podnik jednou z najvyššie umiestnených položiek na firemnom to-do liste.